Pilotaż ponadgabarytowy

W naszej ofercie możecie państwo znaleźć szereg usług dotyczących transportu nienormatywnego i innych usług związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym:

  • przygotowanie projektu przejazdu transportu nienormatywnego (ekspertyzy i pomiary infrastruktury drogowej, organizacja potrzebnych zezwoleń).
  • transport drogowy i przewóz ładunków ponadnormatywnych.
  • pilotaż ponadnormatywny.
  • demontaż i montaż infrastruktury drogowej na czas przejazdu transportu.
  • przebudowy infrastruktury drogowej dla transportów ponadgabarytowych. Szczegóły w zakładce infrastruktura drogowa.